Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – brak opisów zdjęć
 • – filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • – dokumenty w formie PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-06-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Kisło.
 • E-mail: dyrektor@mbpwasilkow.pl
 • Telefon: 857185232

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
 • Adres: ul. Białostocka 19
  16-010 Wasilków
 • E-mail: dyrektor@mbpwasilkow.pl
 • Telefon: 857185232

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Białostocka 19, 16-010 Wasilków.

Do biblioteki prowadzi wejście główne od ulicy Białostockiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Na parterze jest toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku jest winda dla niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp do czytelni, oddziału dla dzieci i pracowni komputerowej znajdujących się na piętrze. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna, ul. Podleśna 3, 16-010 Studzianki

Biblioteka mieści się na piętrze budynku. Nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close