O patronce

O patronce biblioteki

ŻYCIORYS PROF. HALINY KRUKOWSKIEJ

Prof. Halina Krukowska urodziła się 26 września 1937 r. w Wasilkowie, zmarła 28 lipca 2019 w Białymstoku.

Prof. Halina Krukowska w domu w Wasilkowie, lata 80 XX w

Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Pod kierunkiem prof. Marii Janion napisała i obroniła  rozprawę magisterską pt. “Matka Joanna od Aniołów” Jarosława Iwaszkiewicza. Próba monografii. Po ukończeniu studiów otrzymała stypendium oraz propozycję uczestniczenia w pracach seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Gdańskim.

Dawna siedziba Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku przy ul. Jana III Sobieskiego

W 1970 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Funkcje stylistyczne składni w powieści poetyckiej wczesnego romantyzmu (promotor: prof. Maria Janion, recenzenci: prof. Maria Renata Mayenowa i prof. Czesław Zgorzelski). Z kolei stopień doktora habilitowanego prof. Krukowska otrzymała na podstawie rozprawy Noc romantyczna (Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński). Interpretacje (I wyd. Białystok 1985; II wyd. Gdańsk 2011). Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim, pracę recenzowali prof. Maria Żmigrodzka, prof. Maria Grabowska i prof. Maria Janion.

W roku 1969 Badaczka związała się z powstałą w tym czasie Wyższą Szkołą Nauczycielską w Białymstoku, na której fundamencie stworzono najpierw Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a następnie powołano w 1997 roku samodzielny Uniwersytet w Białymstoku. W maju 1982 roku po ogłoszeniu stanu wojennego decyzją komisji weryfikacyjnej dr Krukowską usunięto z pracy za działalność opozycyjną w NSZZ Solidarność. Od roku 1980 Badaczka pozostaje nieustannie członkinią tego związku zawodowego. Przywrócona do pracy, w okresie stanu wojennego aktywnie angażowała się w działalność podziemnych środowisk: niosła pomoc internowanym, organizowała ruch niezależnej myśli polonistycznej. Halina Krukowska była pierwszą osobą z białostockiego środowiska filologicznego i polonistycznego, która uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W konsekwencji otrzymała wkrótce również tytuł profesora (1995).

Była dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2018, jako profesor senior, współpracowała z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej UwB. Była kierownikiem 4 prac naukowych, recenzentem dwóch prac habilitacyjnych i jednej doktorskiej oraz promotorem dwóch prac doktorskich.

Budynek Wydziału Filologicznego UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Nagrody i odznaczenia

❏Nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego UwB i Rektora UwB (wielokrotnie w latach 1985–2007)

❏2007: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach nad czarnym romantyzmem i kulturą romantyczną w Polsce

❏2018: doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Źródło zdjęć

❏Autorstwa Starscream – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4572703

❏Autorstwa Historyczka – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21712237

❏https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/05/kronika-wydarzen/wydarzenia/

❏zdjęcia prywatne  – archiwum rodzinne prof. H. Krukowskiej

❏pozostałe zdjęcia – materiały biblioteki

❏tekst częściowo na podstawie: https://pl.wikipedia.org ; https://docplayer.pl/214977160-Profesor-halina-krukowska-doktor-honoris-causa-uniwersytetu-w-bialymstoku-bialystok-11-kwietnia-2018-roku.html

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close