Przedmiot i zakres działania

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość  prawną, samodzielnie prowadzącą gospodarkę finansową.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miejską w Wasilkowie (Uchwała XLI/245/06 z dnia 22.06.2006 r.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.

Przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie jest:

  1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  4. Popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez różne formy.
  5. Organizacja czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
  6. Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.
  7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspakajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy.
  8. Sprawowanie nadzoru na działalnością i pomoc Filii Bibliotecznej w Studziankach.
  9. Doskonalenie form i metod pracy. 
  10.   Podejmowanie innych zadań służących zaspokojeniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Wasilków.

Siedzibą i obszarem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Gmina Wasilków.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie sprawuje Burmistrz Miasta Wasilkowa, organizatorem jest Gmina Wasilków.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close